Betaler dyrt i dag for å bygge boliger i framtiden

Sandnes tomteselskap har kjøpt eller sikret seg retten til å kjøpe drøyt 850 dekar mellom Vatne og Sviland. Det kan gi plass for anslagsvis 3000 boliger.