Hjort på panseret døde

Det er risikabelt for hjortedyr å ferdes på riksvei 13 i Suldal nattestid.