Slått med stokk ved Fiskepiren

Mandag ved 13-tiden ble en 35 år gammel mann slått med stokk ved Hurtigbåtterminalen.