• Ferjen fra Halhjem til Sandvikvåg kan bli historie.

E39 kan bli fergefritt fra nordfylket

Og bompengene i Bergen vil øke.