• Fredrik Refvem

Har 150-årsjubileet styrket tilhørigheten til Sandnes?

115 arrangement, stor begeistring, varige minner og økonomisk overskudd. Slik oppsummerer Kåre Særheim og Tore Sirnes Sandnes by sitt 150-årsjubileum. Er du enig med jubileets daglige leder og lederen av jubileumskomiteen? Er bytilhørigheten og identiteten til Sandnes styrket?