• Mens flere av de andre politidistriktene har hatt en nedgang i antall båttyverier, opplever Rogaland politidistrikt det motsatte. Heidi Hjorteland Wigestrand

Tyverier av båter og motorer går ikke ned

Så langt i år er 411 båter og 858 båtmotorer etterlyst i Norge. Tross iherdig innsats fra flere instanser ser 2011 ut til å bli like ille som fjoråret.