– Økt fokus på skadevirkninger

Oppmerksomheten rundt og innsatsen mot vold i hjemmet har økt de siste årene, ifølge avdelingsleder Randi Torstensen ved barnvernvakt/mottak i Stavanger kommune.