Halsne anker dom for utroskap

Ståle Halsne anker skyldspørsmålet, rettsanvendelsen og straffeutmålingen etter at han ble dømt for økonomisk utroskap.