• Det blir dyrere på bussen. Lars Idar Waage

I morgen blir bussen dyrere

Minsteprisen for en voksen på bussen øker fra 13 til 14 kroner.