• Jone Laugaland

«Suspekt plassering av fotoboks»

Marton Dreggevik frå Stavanger meiner plasseringa av fotoboksen etter Talgje-krysset mot Finnøy fungerer som ei fangstfelle.