Grønne Tau-avganger er innstilt

Rederiet Tide melder at ferjen MF «Rennesøy» har tekniske problemer.