E 39 åpen natt til onsdag

I påvente av geolog, vil det ikke bli noe arbeid med tunnelene langs Lundevannet i natt.