• Marit Hæreid

Kommunene får mer penger til ressurskrevende brukere

Det er ikke noe løfte om mer penger til vekstkommuner i årets statsbudsjett.