Næringsliv, verdiskaping og miljø

Regionens allsidige næringsliv og forskningsmiljø sentral i utvikling av løsninger og kommersialisering av alternative og miljøvennlige energiformer?