«Jeg kjente det i hjertet»

Raset i Ålesund vekker vonde minner hos Margretta Moltu.