Stormflo over for denne gang

Klokken 15 mandag var det stormflo i Stavanger. Vannstanden synker framover i uken.