• Anders Minge

Sandnesmann (46) dømt til fengsel i ti år

En 46-åring fra Sandnes og en 22 år gammel nederlender er begge dømt til lange fengselsstraffer for smugling av store mengder hasj og amfetamin.