• Lars Kristian Aalgaard

- Nybygg vil sperre de gamle husene inne

Terry Nilssen-Love (66) frykter at et høyt, nytt nabobygg i Verksgata vil bli nok en barrikade mellom den gamle boligbebyggelsen og sjøen.