• SKEPTISK: Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) frykter misbruk av informasjon når det nye EU-direktivet trår i kraft.

– Rettsprinsipper satt til side