Helse Vest kan få 100 millioner i underskudd

I Helse Vest er det bare Helse Fonna som ser ut til å gå i balanse. Helse Bergen ligger dårligst an.