Sykehusbygg kan bli leiligheter

Dale Eiendomsutvikling søker kommunen om bruksendring for deler av sykehusbygningen, kalt ABC-bygget, på Dale.