Bygde-ja til homo-ekteskap

Norges Bygdeungdomslag (NBU) sier ja til like rettigheter uansett legning, men kan få kamp om oppmerksomheten.