1,1 millioner mer til opplæring

Budsjettkameratene i Randaberg er enige om et felles forslag.