Brøt seg inn til huseiers fryseboks

Solamann dømt til ni måneders fengselsstraff etter innbruddsraid i Sandnes.