Lensmannen tok eskortejobben

Overtidsnekt i politiet holdt på å stanse en viktig spesialtransport på E 39. Vegvesenet forlangte politieskorte av spesialtransporten på fire meter brede tårnfundamenter fra Peder Halvorsens kjelfabrikk på Sira til skipsverftet Simek i Flekkefjord.