Ikke noe rush på legevakten

– Som normalt. Slik svarer legevaktene i Stavanger, Sandnes og Klepp/Time hva angår bruddskader i helgen.