Taxi til busstakst

Senterpartilaga i Ryfylke ønskjer at folk på bygdene skal få køyra taxi til busstakst.