Rekordmange mangler utdanning

Stadig flere barnehager søker om fritak fra kravene til utdanning for personalet. Problemet kommer til å bli enda større når nye barnehager åpner over nyttår.