• Fra tirsdag kan det bli køer med folk som må booke om billetter på grunn av streik. Thomas Fosse

Sola streiketruet fra 20.mai