Ett fremmedspråkgir færre skolevalg

Ungdomsskoleelever bør gjøres oppmerksomme på konsekvensene.