Seks år uten tilsyn i barnehage

Gjesdal kommune har ikke hatt tilsyn i Fiskebekk barnehage siden den private barnehagen åpnet i 2002.