Brakk beinet etter julekrangel

Ikke alle juleselskap er like trivelige.