Omstart for Hårr-planlegging

Det blir likevel ikkje firkanta rammer i betong å sjå Jærhavet gjennom på Hårr. Statens Vegvesen har bestemt seg for å starta planlegginga der på ny.