220 søknader, bare ett avslag

I alt 13 utesteder har siden 1. juli søkt om utvidet skjenking 220 ganger fordi de tilbyr gjestene kultur. Alle så nær som en søknad, er innvilget