M44 satser på å fylle tredje etasje

M44 skal samarbeide om forvaltning og drift med Amfikjeden. Første mål er å fylle tredje etasje i kjøpesenteret på Bryne.