• Lars Idar Waage

Idrettskretsens lange arm

Tor Arvid Bruskeland heier på Start og sykler til jobben som politijurist. Nå skal han også lede Rogaland Idrettskrets.