Tøffere tider for de ansatte på universitetssykehuset

Styret sier budsjettene skal holdes. Ansatte er urolige for utviklingen og arbeidspresset.