- Elevvolden er et problem for hele nærmiljøet

— En klassisk feil i den norske skolen har vært at en bare har satt søke- lyset på «verstingene». Det vil jeg advare mot. Her må en også gå inn med tiltak overfor dem som kan rekrutteres inn i det negative miljøet.