• Hans Petter Jacobsen

Rogaland mobiliserer for Jåttå

— Rogaland må stå samlet for å bevare Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå for framtiden, sier fylkes- ordfører Roald G. Bergsaker (H).