• Anders Minge

Naboer anker søppeltillatelse

Naboene til Amdal Container Utleies nye avfallsanlegg ved Myklabergskogen i Sandnes mener bedriften allerede har brutt flere av kravene som er stilt i tillatelsen.