- Dette er tillitsbrot

Varaordførar Reinert Kverneland i Time kommune meiner det ikkje lenger går an å stola på fylkeskommunen no når fylkesrådmannen igjen vil utsetja ferdigstillinga av den nye vidaregåande skulen på Bryne.