• Geir Flatøe

Stakk med tom safe

Tyven som brøt seg inn på Øygardstøl ved Kjerag bommet på byttet.