Kielland-ulykken gir viktige svar om katastrofehjelp

Allerede tre uker etter en katastrofe er det mulig å si hvem av de overlevende som vil slite psykisk i framtiden, viser forskning med utgangspunkt i Alexander Kielland-ulykken.