• Lars Idar Waage

Hvor bra var Eventyrstien?

Trafikken rundt Bruelandsenteret og på Jærveien nær Rådhuset vart kaotisk då mange tusen ville på eventyrsti i parken tidleg fredag kveld.