• 28 år gamle Jonny Andre Risvik ble mishandlet gjennom to uker før han døde i dette huset på Kampen i Stavanger.

Uavklart om vitnesituasjon i retten

En tidligere hjelpeverge for en av de tiltalte startet i dag i retten å forklare seg. Han måtte avbryte sin forklaring.