• Hans E. H. Jacobsen

Rolv Lende innstilt som rådmann

Kommunestyret har siste ord 19. november. Men med en enstemmig råd fra formannsskapet skal det mye til for at Rolv Lende ikke blir ny rådmann i Lund etter Svein Tore Åtland.