• Siv Dolmen

Dristig å gi Obama fredsprisen

– Det er dristig å gi fredsprisen til en mann som hittil ikke har utrettet annet enn fine ord. Lykkes han ikke, er det en viss risiko for at fredspris-instituttet kan uthules.