• Lars Idar Waage

104 millioner i bompenger til 2023

Bompengeperioden for å finansiere utbygging av Rv. 45 gjennom Hunnedalen blir utvidet og skal gjelde i 14 nye år.