• Tommy Ellingsen

Hvorfor ender mange begavede barn som bråkmakere?

De kunne blitt astro— fysikere, kreftforskere eller dataingeniører. I stedet ender mange av de spesielt begavede barna opp med dårlige karakterer, dårlig selvbilde og få venner.