Skal «Jøsenfjord» målast grå eller svart og kvit?

«Jøsenfjord» i kvitt og svart, med gul Stavangerske-skorstein med tre raude ringar, Slik den såg ut i 1980. Skal dette bli utsjånaden når restaureringsarbeidet startar på føresommaren?